Placa commemorativa al Dr. Pere Mata a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona han descobert una placa en homenatge al Dr. Pere Mata a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya. L’acte, celebrat el passat 23 de novembre, va estar presidit per la Consellera de Justícia, Sra. Pilar Fernández Bozal, i el President dela Secció Col·legial  d’Assegurança Lliure del COMB, Dr. Ramon Torné, que van destacar la figura de Mata com a creador de la primera càtedra de Medicina Legal a la Universitat, com a impulsor de la creació d’un cos de metges forenses i també per la seva personalitat i implicació política.

Amb aquest descobriment de la placa s’ha volgut fer memòria a la figura de Mata en l’edifici on s’ha consolidat l’Institut de Medicina Legal de Catalunya ubicat a la Ciutat de Justícia. El COMB ha dedicat l’any 2011 a homenatjar el Dr. Pere Mata amb diversos actes de reconeixement a la seva trajectòria i les seves aportacions a la medicina forense.

20è aniversari dels Quaderns de Bona Praxi. Com actuar en cas d’una reclamació

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona va celebrar el vintè aniversari dels seus Quaderns de Bona Praxi (QBP) amb la presentació del número 29, “Praxi mèdica i reclamacions judicials”. L’acte es va emmarcar en la inauguració del nou curs del Centre d’Estudis Col·legials per 2011-2012 i en l’entrega de diplomes acreditatius.

El QBP es va començar a editar l’any 1992 sobre la SIDA i sota la presidència del Dr. Ramon Trias i la direcció del desaparegut Dr. Hèlios Pardell.  Els Quaderns van néixer per la necessitat de fer una reflexió sobre temes en que la conducta a seguir no quedava massa clara.  L’ex-president del Col·legi, Dr. Miquel Bruguera, va explicar la trajectòria dels Quaderns i els va classificar les seves temàtiques en cinc àrees:

  • Prevenció de riscos professionals: núm. 7, 9, 11, 17, 21, 23 i 29
  • Història Clínica i informació al malalt: 4, 6, 8, 18, 25 i 28
  • Atenció a sectors amb febleses: 12, 13, 15, 16, 20 i 26
  • Maneig de Malats: 1, 2, 22 i 24
  • Guies Clíniques: 3, 5, 10, 14, 19 i 27

Praxi mèdica i reclamacions judicials

El darrer número dels QBP, “Praxi mèdica i reclamacions judicials”, ha estat presentat pel Director del Servei de Responsabilitat Professional del COMB, Dr. Josep Arimany, qui també ha participat en la seva redacció. El Quadern 29 constata com, segons Arimany, “tots els metges estan exposats a sofrir una reclamació judicials per una possible mala praxi” i s’ha de saber com actuar davant aquesta situació.

Arimany va destacar quatre punts claus sense els quals no hi pot haver responsabilitat professional: la obligació del metge d’assistir; una falta per part del metges, que aquesta provoqui un prejudici al pacient i que existeixi una relació causal entre la falta comesa i el prejudici.

Tot i això, segons Arimany, la millor forma de prevenir la reclamació per mala praxis mèdica és “actuar amb competència tècnica en el marc d’una bona relació metge-malalt i evitar al malalt riscos innecessaris. Donar sempre informació real i objectiva que no generi falses expectatives, documentar tot el seguiment de la història clínica, tenir una bona coordinació amb els professionals i estar actualitzat i utilitzar les guies de pràctica mèdica”, tot i que és fonamental una bona relació metge-pacient.

El Quadern també exposa les conseqüències negatives que té una reclamació de cara al metge, com la inseguretat que això li provoca i que pot derivar en una medicina defensiva amb els seus riscos per al pacient i costos sanitaris i econòmics.

Els Quaderns de Bona Praxi s’envien al col·legiats de Catalunya i es poden consultar i descarregar al web del Col·legi.

Edit (14/10/2011)

Vídeo complet a COMBtv

Totes les imatges a Flickr

Dr. Pere Mata, pare de la medicina legal

2011 serà l’any del Doctor i professor reusenc Pere Mata i Fontanet amb motiu del bicentenari del seu naixement i per la seva aportació a la medicina legal i la seva implicació política.

El Dr. Pere Mata (1881-1877) és reconegut per ser el creador de la medicina legal i del cos de cirurgians, ser un precursor de la medicina científica i pel seu humanisme i vocació política que el va portar a ser alcalde de Reus i Barcelona i a treballar a Madrid en diferents estaments polítics.

____________________________________________________________________________________________

Va néixer a Reus el 14 de juny de 1881. El seu pare va ser també un metge de caràcter humanista. El Dr. Mata va estudiar filosofia a Tarragona i medicina, física experimental i botànica a Barcelona. Va ser un jove amb una gran implicació en la causa liberal i de progrés que el va dur a crear diferents publicacions. Les seves inquietuds l’obligaren a exili a França en dues ocasions. La seva estada a l’estranger va ser determinant en la seva vida política i com a professional de la medicina perquè va poder estudiar amb el Dr. Mateu Orfilà, conegut com el pare de la toxicologia, de qui va aprendre aquesta matèria i el mètode científic, que va defensar durant tota la seva carrera.

En medicina va destacar en el camp medicoforense i en la psiquiatria. A 1843 va redactar el pla de reforma de l’ensenyança de la medicina de la universitat espanyola que va regular els estudis de medicina i que va eliminar els col·legis de cirurgia de Cádiz, Barcelona i Madrid. En conseqüència es van crear les Universitats de Medicina de Barcelona i Madrid. Posteriorment va guanyar la primera càtedra de medicina legal i toxicologia. Va abandonar la vida política per dedicar-se a la càtedra i va escriure el manual de l’assignatura que va ser utilitzat per totes les escoles de l’Estat.

Va proposar la creació del cos de metges forenses que treballaven per a l’Administració de Justícia, ja que considerava que feia falta la col·laboració de la medicina amb la justícia. En la mateixa línia, el Dr. Mata va vincular la psiquiatria a la medicina legal, introduint que als judicis es tingués en consideració la salut mental de l’acusat. Va escriure més de 2.000 pàgines sobre aquesta disciplina.

D’altra banda, va ser un metge multidisciplinar, que escrivia poesia, novel·la, assaig, traduïa del francès i va ser un dels introductors de la fotografia a l’Estat. Així mateix va tenir una destacada vida política, sent alcalde de Reus i Barcelona, diputats a Corts a Madrid, secretari del congrés de diputats, senador, oficial primer del Ministeri de Governació.

____________________________________________________________________________________________

El Col·legi escull cada any un metge per dedicar-li l’any pel reconeixements dels valors de la professió i “per conèixer la nostra història com a país i com a cultura”, segons va explicar el Dr. Padrós a l’acte de homenatge al Dr. Pere Mata celebrat el cinc d’abril. A més la investigació sobre aquestes figures destacades de la medicina catalana “ens permeten veure també com evoluciona la ciència”.