Els metges del Bages celebren la vigília de Sant Lluc 2011

La professió mèdica del Bages va celebrar la vigília de Sant Lluc 2011 el passat divendres dia 21 amb un acte que va congregar un centenar de persones al Monestir de Sant Benet. La tradicional festa dels metges de la comarca complia aquest any la seva quinzena edició i va servir per fer el lliurament dels 4 premis anuals a la pràctica mèdica i la recerca.

Els guardons lliurats van ser els següents:

  • Premi Vivències Mèdiques “Dr. Pere Tarrés i Claret” al Dr. Santi Cervera Olives.
  • Premi del Bages al Metge Jove: Dra. Marta Obiols Torrebadella.
  • Premi del Bages de Ciències Mèdiques al treball titulat “Podem millorar la detecció de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) des de l’atenció primària?” dels autors Dr. Antonio Garde, Dra. Laia Font, Dra. Marta Obiols, Dra. Montserrat Soler, Sra. Cristina Sant i Dra. Ainhoa Gorriz.
  • Premi d’Història de la Medicina Catalana “Oleguer Miró i Borràs” al Dr. Salvador Tió i Sauleda pel treball “El metge Innocent Paulí i Galceran (1854-1921). Visió d’una figura polifacètica”.
Premiats Vigília de Sant Lluc 2011
Premiats Vigília de Sant Lluc 2011


A la vetllada van assistir autoritats sanitàries i polítiques de la comarca, així com el President del COMB, Dr. Miquel Vilardell i el President dela Junta Comarcaldel Bages, Dr. Pere Bonet. Tots dos van remarcar durant les seves intervencions que són moments en que tots han d’anar junts en la tasca de dignificar del paper dels metges i la defensa de la professió.

L’acte compta cada any amb una conferència magistral que enguany va realitzar el professor Adolf Tobeña, catedràtic de Psicologia Mèdica i Psiquiatria dela Universitat Autònoma de Barcelona. Amb el títol “Píndoles o Freud, remeis per als neguits de l’ànima”, Tobeña va reflexionar sobre la depressió fent un repàs als estudis epidemiològics sobre aquesta patologia.

Fotografies de la Vigília de Sant Lluc

Actualització 28/10/2011:

Vols saber què es va dir a Twitter durant la Vigília? Vam fer seguiment amb #santlluc11

Actualització 07/11/2011

Ja podeu veure l’acte complet a COMBtv.

 

 

 

Les necessitats dels metges jubilats i els programes de protecció social centren el IV Congrés Estatal de Metges Jubilats

“Les individualitats brillen molt en el nostre país però quan es reuneixen en conjunt el seu poder és extraordinari”. Així valorava el Dr. Moisès Broggi el IV Congrés Estatal de Metges Jubilats celebrat els dies 30 de setembre i 1 d’octubre al COMB. El Dr. Broggi, President Honorífic del Congrés, va fer el discurs inaugural on va destacar que “entre tots hem de lluitar pel bé de la classe mèdica perquè el metge és el punt important de la sanitat, no ho hem d’oblidar”.

El congrés va ser organitzat per la Secció col·legial de Metges Jubilats del COMB i va reunir metges jubilats de tot Espanya. Es va analitzar la situació d’aquest col·lectiu i les seves necessitats socials i econòmiques, posant èmfasi en la importància dels programes de protecció social dels col·legis i del patronat per avançar en la protecció i la qualitat de vida d’aquests metges.

La taula inaugural va estar marcada pel context actual de crisi econòmica i retallades a la sanitat i va estar formada pel President de la Seccióde Metges Jubilats del COMB, Dr. Joaquim Ramis, el President del COMB, Dr. Miquel Vilardell, el President de la OMC, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, el President del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Dr. Fernando Vizcarro i el Representant  nacional de la vocalia de Metges jubilats a la OMC, Dr. Aurelio González.

Per al Dr. Miquel Vilardell, “la funció dels col·legis ha de ser lluitar perquè cap metge jubilat se senti sol, no hi ha res pitjor en etapes fràgils de la vida que sentir-se sol i de aquí la importància dels programes de protecció social i els patronats”.

Durant els dos dies de congrés, es van valorar experiències com el Programa de Protecció Social del COMB (PPS) i el Programa d’Atenció Sociosanitària i a la Dependència del Col·legi de Metges de Saragossa (PAYSAD). A més, es va presentar l’estudi “Situación y necesidades sociales de los médicos de España” per part dela Psicóloga Nina Mielgo.

A més, es va parlar d’envelliment actiu i de com preparar-se per a la jubilació quan s’apropa. Es va presentar també el programa Metges x Metges, una iniciativa del COMB que vol donar resposta als metges que necessitin ajuda, orientació o assessorament per fer front a situacions personals o familiars relacionades amb la salut.

Fotografies del congrés

Dr. Vilardell: “El debat social i polític és importantíssim si volem continuar mantenint aquest sistema sanitari”

El President del COMB, Dr. Miquel Vilardell, reflexiona en el seu videoblog sobre la situació actual del sistema sanitari i dels seus professionals. Destaca la qualitat del sistema sanitari públic, un sistema universal i de gran equitat en el qual els professionals han treballat  amb dedicació i qualitat.

En els últims any els metges i metgesses estem veient disminuir de forma important les nostres retribucions per les mesures d’estalvi per fer front a la crisi,  i hem acceptat col·laborar i negociar, quan es compte amb nosaltres, a  implementar una sèrie de mesures de canvis per ajudar a racionalitzar la despesa.

Per al Dr. Vilardell, “el ciutadà és l’agent més important del nostre sistema i per tant  “el debat social i el debat i l’acord polític és importantíssim si volem mantenir la qualitat actual del sistema sanitari”. “La població ha de manifestar amb claredat quins recursos vol destinar a aquest sistema sanitari, sigui en el pressupost públic o en esforços individuals”.

En qualsevol cas, caldrà buscar nous recursos econòmics per mantenir l’actual sistema sanitari i millorar-ne l’eficàcia, sense oblidar els esforços per anar millorant la seva eficiència. Per a Vilardell, “s’han d’avaluar els models de gestió per decidir impulsar aquells que són més eficients”.

Per al Dr. Vilardell, “les mesures i les decisions que es prenen afecten no només a l’àmbit assistencial, també a l’àmbit docent i de la recerca. “Per tant, cal fer plantejaments consensuats, valorats i si ho fem podrem sortir de la crisi, tenint en compte que els metges han de participar en la gestió, sobretot en la gestió clínica”.

El COMB insta als representants sanitaris a arribar acords per tal d’evitar acomiadaments

El Col·legi de Metges, en diferents comunicats anteriors, s’ha manifestat amb rotunditat en contra de les retallades a la sanitat que puguin afectar la qualitat assistencial i també per la necessitat de cercar recursos alternatius que permetin un finançament adequat per la sanitat pública.

Els centres sanitaris, des del mes de gener d’enguany, ja han fet un important ajust en la seva oferta de serveis i els metges, quan se’ns ha demanat opinió, hem aportat el nostre criteri i idees per tal de que les reduccions pressupostàries afectin el menys possible el servei i la seva qualitat. En aquest espais de temps molts companys han vist reduïdes les seves retribucions relacionades en la part variable de la seva retribució, guàrdies, activitat assistencial complementaria, programes especials….

La realitat pressupostària als inicis del mes de juliol, malgrat les mesures ja preses i després dels esforços realitzats, s’obliga als centres sanitaris a un segon nivell d’ajustos molt difícil d’assolir i que afecten directament les retribucions dels metges i els seus llocs de treball. Veiem amb absoluta preocupació que alguns centres sanitaris estiguin optant, en primera instancia, per solucions dràstiques que impliquen l’acomiadament dels metges que des de fa anys han treballat pel sector públic i l’excel·lència del centre on han fet la seva aposta professional a la vegada que s’han creat xarxes de coneixement importants que no es poden malmetre.

Manifestem amb la màxima fermesa, tant als representants legals de les empreses sanitàries com els representants dels professionals sanitaris, que estan obligats a arribar acords per tal d’evitar acomiadaments. Estem convençuts que han d’existir alternatives a la convocatòria d’Expedients de Regulació d’Ocupació que estan presentant alguns hospitals. Les solucions als problemes actuals s’han de realitzar amb el màxim consens i la participació directa dels metges. Les solucions s’han de basar en unes premisses: han de ser temporals, no han d’afectar la integritat del lloc de treball dels metges i en qualsevol cas, cal comptar amb aquests per a qualsevol decisió que afecti la disminució de recursos en l’ àmbit clínic. També cal ser imaginatius per tal de fomentar el treball dels metges joves de manera que el seu capital de coneixement no es perdi pel camí.

En paral·lel, donat que els recursos existents són limitats, caldrà prioritzar els esforços en cercar solucions que poden beneficiar de forma important al sistema sanitari públic com són, entre d’altres, millorar la coordinació entre nivells assistencials amb especial incidència l’augment del nivell de decisions a l’Atenció Primària sobre els malalts crònics, millores en la presa de decisions sobre la sol·licitud de proves diagnostiques, en la prescripció… En aquest sentit el Col·legi de Metges ha organitzat un FÒRUM SANITARI de debat donat que els metges creiem que podem contribuir a estalviar recursos per afavorir la sostenibilitat del sistema i que solament serà possible fer-ho amb garantia, si nosaltres hi participem en el debat , disseny i implementació. Per avançar és imprescindible fer-ho des de l’autonomia de gestió dels professionals i disminució de la burocràcia.

Una vegada més, volem fer saber a la societat que només a través del diàleg i de l’esforç de tothom podrem construir un sistema sanitari públic de qualitat per als nostres fills. Es la nostra responsabilitat i està en les mans de tots.

La Junta de Govern del COMB

5 de juliol de 2011

I Jornada de violència contra el metge en el lloc de treball: prevenció, maneig i actuació post-incident

El COMB va organitzar el 25 de maig la I Jornada de violència contra el metge amb l’objectiu d’abordar i debatre la problemàtica de les agressions a metges durant l’exercici de la seva pràctica mèdica. Durant l’acte es va presentar la Unitat Integral de Violència contra el metge (UIVCM), un àrea del COMB creada l’any 2010 que dóna assessorament jurídic, psicològic i de seguretat a tots els col·legiats que hagin patit una agressió física o verbal al lloc de treball, i que els acompanya i orienta durant tot el procés post-incident.

El President del COMB, Dr. Miquel Vilardell, va inaugurar la jornada acompanyat de la Fiscal Superior de Catalunya, Sra. Teresa Compte, i del Secretari General d’Interior, Sr. Xavier Gibert. El Dr. Vilardell va destacar que “l’acte mèdic és una relació contractual i de confiança on de vegades poden sorgir problemes”. És per això que el COMB es va plantejar ajudar als professionals creant aquesta UIVCM.

El passat mes de febrer, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i la Fiscalia Superiorde Catalunya signaven un conveni de col·laboració per agilitzar i centralitzar les denuncies de metges agredits durant l’exercici de la pràctica mèdica. La fiscalia, a més, va anomenar un fiscal interlocutor amb aquesta Unitat de Violència contra el metge i especialista en la matèria, la Sra. AssumptaPujol. Per a la Sra. Teresa Compte la signatura d’aquest conveni “permet donar un missatge clar a la societat de posicionament a favor del col·lectiu mèdic”. El Sr. Gibert, per la seva banda, va fer un reconeixement dels metges “com a servidors públics” i va mostrar la seva predisposició a col·laborar en aquesta línia per defensar el col·lectiu.

La primera taula es va centrar en les agressions als metges i va comptar amb la participació de la Capde l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals de l’ICS, Sra. Meritxell Herreros, i el Dr. Genís Cervantes, del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.

Herreros va destacar que “el 80% de les incidències que es notifiquen provenen de l’atenció primària” i que “1 de cada 6 actes assistencials són susceptibles de generar una situació de violència”. 

El Sr. Cervantes va presentar un projecte de recerca sobre violència ocupacional al sector salut, una pàgina web que té 182 centres inscrits els quals notifiquen incidències que després s’analitzen.

En la segona taula, el Sr. Miquel López Alarcón, advocat de la UIVCM, i la Dra. Lurdes Alonso, Presidenta de l’Observatori de Seguretat dels Metges van exposar el suport que es dóna des del COMB a aquests casos i quin és el protocol d’actuació.

La última taula va estar centrada en temes jurídics i legals. La Fiscal Assumpta Pujol i el magistrat Josep M. Torras van centrar-se en els instruments que existeixen per a la gestió post-incident.

La Delegada de Prevenció de Riscos Laborarls de Metges de Catalunya, Dra. Ana Bellés, i el Sr. Enrique Rodríguez Esparza, advocat de la UIVCM van ser els encarregats de fer les conclusions de la jornada.

La Vanguardia en català es presenta davant la comunitat mèdica i científica de Barcelona

El Col·legi de Metges de Barcelona va ser l’escenari escollit pel diari La Vanguardia per presentar per primera vegada a Barcelona i davant el sector mèdic i sanitari de la ciutat la seva edició en català. El COMB i el sector mèdic van avalar un projecte que s’endega amb molta il·lusió i que coincideix amb els 130 anys d’història del rotatiu.

L’acte es va celebrar el passat 28 d’abril i va ser organitzat conjuntament pel COMB i La Vanguardia. Hi van participar el Dr. Jaume Padrós, vicepresident del COMB, la Dra. AnnaVeiga, biòloga de l’Institut Dexeus i del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, el Sr. Jordi Barbeta, redactor en cap de Política, el Sr. Josep Corbella, periodista de medicina i salut, i l’escriptor Sergi Pàmies, articulista del diari. El Dr. Miquel Vilardell, president del COMB, i el Sr. Josep Antich, Director de La Vanguardia, van concloure l’acte.

El Dr. Jaume Padrós va definir La Vanguardia com “la capçalera de referència dels metges per la seva credibilitat i perquè se senten identificats amb els continguts i el seu tractament”. Segons Padrós “la sortida de l’edició en català és un pas extraordinari en la consolidació de la identitat nacional del nostre país”.

La Biòloga Anna Veiga va parlar en representació de la comunitat mèdica i científica  destacant que “diaris com La Vanguardia han fet una tasca de divulgació molt important ja que han permès acostar vessants de la medicina i de la ciència a la societat”.

El redactor en cap de Política, Jordi Barbeta, va remarcar que “la sortida de La Vanguardia en català té una transcendència política innegable” i aquest fet “no es pot descontextualitzar de l’actual  situació política”. Barbeta va explicar que no es farà un diari traduït sinó una doble versió, i va concloure que “el mèrit de La Vanguardia no és la llengua en què es fa, és el periodisme”.

Per la seva part, el periodista Josep Corbella va fer un repàs de la informació sobre medicina, salut i sanitat del diari en aquests anys i que l’han convertit en una  referència en aquest camp. Per a l’escriptor Sergi Pàmies, “el que fa La Vanguardia amb aquesta edició és tancar aquest procés de normalització de la llengua catalana”.

El Dr. Miquel Vilardell va concloure l’acte definint La Vanguardia com “l’arxiu més important que hi ha de la història recent del nostre país”. Per a Vilardell “La Vanguardia és més que un diari, és el diari de la família”.

L’edició catalana de La Vanguardia va arribar als lectors el passat 3 de maig.

Pots veure algunes fotografies de l’acte a Flickr

Els metges rurals es reuneixen per primera vegada a Berga

La ciutat de Berga ha acollit la I Jornada d’Atenció Primària al món rural, organitzada per la CAMFiC, el Col·legi de Metges de Barcelona i la Societat Catalana de Pediatria. Durant tot el dia, més de 130 professionals van debatre i intercanviar les seves impressions sobre la situació de la seva especialitat.

I Jornada d'Atenció Primària al món ruralAquesta primera Jornada ha volgut ser un lloc per compartir experiències i coneixements entre els professionals dedicats a l’Atenció Primària al món rural i per això s’ha organitzat des d’un punt de vista “més general”, com va explicar la Presidenta del Comitè organitzador, Dra. Maria Gassó, qui va mostrar la seva decisió de repetir-la l’any vinent

Els conferenciants van realitzar una detallada radiografia del món rural sanitari català, amb espais per analitzar el seu passat (i les malalties que s’hi podien trobar), la seva situació actual, i els reptes de futur així com les seves transformacions.

El paper de les TIC, com a eina de comunicació entre professionals va interessar als assistents ja que els equips solen estar distanciats. De fet, la distància geogràfica va ser una altra de les preocupacions del públic quan es va parlar sobre la rotació dels residents al món rural.

El dia va finalitzar amb la conferència de cloenda “L’ahir i avui del metge rural” a càrrec del President del COMB, Dr. Miquel Vilardell, qui va recordar la figura del seu pare, metge a Borredà, com a exemple de metge rural mostrant algunes imatges familiars de les eines que feien servir i del cavall en què es movien. El Dr. Vilardell va analitzar com han canviat la professió i les habilitats dels metges, que abans eren “més generalistes” i tenien “més habilitats”, fent referència als treballs manuals.

El Conseller de Salut, Boi Ruiz, va clausurar l’acte mostrant la seva “sorpresa positiva” cap a les iniciatives de pediatria rural presentades i va afirmar que el model sanitari “ha de passar una transició ràpida d’un model de gestió d’equipaments sanitaris i d’establiments sanitaris a un model de gestió clínica de serveis que treballen amb implements sanitaris i en un territori”. El conseller va apel·lar als professionals com a eina per sortir de la situació de crisi. “Les situacions difícils només les salven les persones i els bons professionals com els que tenim al nostre país”, va afirmar.

Es va fer seguiment via Twitter amb el hashtag #aprural

Pots veure alguna de les imatges del dia a Flickr i també l’àlbum del Dr. Pere Casafont (ho sentim però l’enllaç ja no està disponible)

Salut i Propaganda: una relació difícil

L’espai d’exposicions del COMB acull fins a finals d’any l’exposició Salut i Propaganda, una mostra de la publicitat impresa en revistes mèdiques catalanes des de finals del segle XIX fins la fi de la guerra civil. L’exposició es basa en la Nadala de 2010 del COMB sobre publicitat i medicina.

L’acte d’inauguració de l’exposició va comptar amb la conferència “Salut i Propaganda: una relació difícil”, organitzada pel COMB i pel Museu d’Història dela Medicina i a càrrec del Subdirector del Grup Hermes, Sr. Lluís Martínez. La jornada va comptar també amb la participació del  President del COMB, Dr. Miquel Vilardell, i el conservador del Museu d’Història dela Medicina, Sr. Alfons Zarzoso.

El Sr. Lluís Martínez va destacar que “l’examen de la publicitat és una manera molt útil d’apropar-se a la història de la medicina i del fàrmac, perquè ens parla de l’evolució dels usos i dels costums de la població molt millor que altres documents”. A més, va destacar la bellesa i la ingenuïtat dels cartells publicitaris de fa un segle i va fer una repassada de la propaganda impresa dels fàrmacs durant tot aquest període.

Per al Sr. Alfons Zarzoso “la publicitat mèdica esdevingué una eina d’identificació i d’autorepresentació professional i un mitja de comunicació que anava més enllà del simple objectiu persuasiu”.

“Estem en desacord amb la forma en què s’estan duent a terme les reformes. S’han de parar i fer un reflexió”

Reacció del COMB davant les retallades previstes en sanitat.

Dr. Miquel Vilardell: “Cal un pacte polític important per anar a buscar recursos econòmics pel sistema sanitari públic”

Dr. Miquel Vilardell al seu videoblog

El President del COMB, Dr. Miquel Vilardell, manifesta en el seu videoblog la gran inquietud que hi ha a tots els centres hospitalaris i d’atenció primària  per les retallades previstes per fer front a la crisi.

El Dr. Vilardell ha expressat la seva opinió sobre la situació actual i que és compartida pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, entitat que agrupa els quatre col·legis de metges catalans.

Segons el President: “Cal preservar el sistema públic de salut i mantenir la seva qualitat”. Ha destacat també que cal un pacte polític de tots els partits catalans per anar a buscar recursos econòmics per al sistema sanitari públic i que les mesures que s’han de prendre han d’obeir criteris mèdics i no afectar a l’activitat assistencial.

El Dr. Vilardell  ha tornat a recordar la necessitat d’estudis demogràfics abans de prendre decisions  pel que fa al nombre de metges necessaris en el sistema Sanitari. Finalment ha insistit en la importància de mantenir informat al ciutadà i assegurar-li que la seva assistència està garantida.