Dr. Miquel Vilardell: “No podem disminuir recursos que s’utilitzen en la gestió directa entre el malalt i el professional”

El Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Dr. Boi Ruiz, i la Secretària General de Salut, Sra. Roser Fernández, han visitat el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona per participar en el plenari de la Junta de Govern. El President del COMB, Dr. Miquel Vilardell ha agraït la seva visita tenint en compte el moment de crisis econòmica que viu el país i les conseqüències que estan patint els professionals mèdics del nostre sistema de salut.

Els eixos principals de la reunió i que el Dr. Miquel Vilardell ha volgut transmetre al Conseller han estat: mantenir la qualitat assistencial, no retallar els recursos que són necessaris per garantir una bona pràctica mèdica i donar més autonomia i capacitat d’autogestió als metges.

Durant la reunió, s’han traslladat al Conseller altres temes com la col·legiació obligatòria, la problemàtica dels metges MESTOS i la proposta d’ordre ministerial que vol fer incompatible la percepció d’una pensió de jubilació amb l’exercici privat de la medicina. S’ha abordat el tema de la medicina privada i el mutualisme i han expressat al Dr. Boi Ruiz la necessitat de que el professional que exerceix en aquest àmbit se senti reconegut i estimulat.

El Dr. Miquel Vilardell explica en el seu videoblog el contingut d’aquesta trobada.