Malalties de Declaració Obligatòria a Barcelona: estat de la qüestió

mdolCada any el Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) publica un  informe on es presenten les dades que s’han recollit al llarg de l’any al voltant de les anomenades Malalties de Declaració Obligatòria (MDO).

L’objectiu d’aquest estudi és mantenir la comunitat mèdica informada al voltant de la vigilància epidemiològica, és a dir, la freqüència d’aparició i el comportament de les MDOs i per tant, poder prendre mesures de control i prevenció per disminuir-ne la seva incidència.

Les dades sanitàries per la vigilància epidemiològica s’aconsegueixen gràcies a la col·laboració dels metges i metgesses en actiu, que han de notificar el diagnòstic o la sospita de tota malaltia inclosa en el darrer llistat de MDOs (Decret 203/2015).

Continua la lectura de “Malalties de Declaració Obligatòria a Barcelona: estat de la qüestió”