Les tecnologies de la Informació es desenvolupen al servei de la medicina a Catalunya

VII Jornada de Salut Hospital General de Granollers

El potencial de les tecnologies de la informació en la pràctica assistencial

Les tecnologies de la informació (TI) i el seu ús al centres mèdics van ser l’eix central de la VII Jornada de Salut organitzada, el passat 25 de febrer, per l’Hospital General de Granollers. La jornada va reunir als proveïdors de salut del Vallès Oriental i va girar sobre la importància de la comunicació entre els centres i cap als ciutadans, per millorar la pràctica assistencial i la qualitat de vida dels pacients.

Foto cedida per l'Hospital General de Granollers

El Director General de l’Hospital General de Granollers, Dr. Rafael Lledó, va fer una aposta per les Tecnologies de la Informació i Comunicació en el seu discurs inaugural afirmant que “ens poden ajudar a reduir costos”, i que utilitzades amb eficiència i coordinació poden ajudar a la “racionalització del sistema”.Durant la jornada es van presentar diferents projectes catalans amb una visió estratègica de les TIC, com el projecte SICCEB de l’àrea de Barcelona-Esquerra, un nou model de relació ràpida i eficient entre l’Atenció Primària i l’especialitzada amb un sistema de missatgeria basat en estàndards, iniciat a 2008.

El projecte de Carpeta Personal de Salut (CPS) es va mostrar com un exemple de com es pot retornar la informació de salut al ciutadà utilitzant les TI, i com fer als ciutadans co-responsables de la seva salut. Actualment, aquest servei està operatiu com a prova pilot a l’EAP Calella. La CPS és un espai digital d’informació on el ciutadà pot consultar la seva informació de salut.

També es va presentar la prova pilot de recepta electrònica a l’atenció especialitzada que s’està realitzant a Althaia (Manresa) i el desplegament de la imatge digital al Vallès Oriental que suposa l’avenç de poder compartir i visualitzar des de l’Atenció Primària les imatges realitzades als hospitals de Granollers i Sant Celoni.

Finalment es va lliurar el I premi de Reconeixement al Mèrit i Excel·lència en Sanitat al Vallès Oriental al Programa de Salut Mental i Atenció Primària de l’àrea de Granollers.

La medicina que vindrà, tendències internacionals

“Passem del pacient usuari passiu a un pacient a un usuari pacient cada cop més actiu”. Amb aquestes paraules va explicar el President executiu de la Fundació TicSalult, Joan Cornet, la tendència general que viu el camp de la salut.

El 17 de desembre a l’Auditori de CaixaForum es va celebrar la quarta edició de la presentació del Mapa de Tendències 2010 (presentacions disponibles) que ha elaborat la Fundació TicSalut i avalua el nivell de desenvolupament de les TIC  a les organitzacions sanitàries de Catalunya, i que aquest any inclou salut mental i addicions. Més de 400 persones han aportat informació para elaborar aquest mapa.

Les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) són un element estratègic per aconseguir una medicina sostenible. Segons el Coordinador general de les TIC del Departament de Salut i Conseller Delegat Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, Joan Guanyabens la creació del pla estratègic de 2002 ha permès un impuls clau en les TIC per facilitar la tasca als professionals.

Així s’ha aconseguit la digitalització de la imatge mèdica, la implantació de la recepta electrònica i la història clínica compartida. Durant la jornada Cornet va descriure quines són les 10 tendències internacionals de 2010.

Les tendències internacionals 2010

  1. Finançament i regulació: Revisió dels model de pagament cada cop més relacionat amb l’eficàcia.
  2. Telemedicina: Comença a regular-se per diferents legislacions de l’Unió Europea, per donar responsabilitat jurídica a la responsabilitat dels diferents actors implicats en la cadena de serveis assistencials.
  3. Tecnologia: El telèfon mòbil es consolida com a eix per a la salut gràcies a la taxa de la penetració en la població, ubiqüitat i disponibilitats. Cada cop hi ha més aplicacions per a salut.
  4. Cloud Computing: El programari s’ofereix com a servei.
  5. Els estàndards SNOMED CT i LOING es consoliden a Europa i Estats Units.
  6. Els serveis assistencials es converteixen en solucions que integren i combinen l’estil de vida amb la gestió de la malaltia (mHealth).
  7. Es creen nous serveis per a la millora assistencial, com la monitorització de les constants vitals.
  8. Les institucions sanitàries s’incorporen a les eines del Social Media.
  9. Creació de pacients pro-actius amb els serveis de guia del pacient (PGS) per a la gestió del coneixement sobre l’estat de la pròpia salut.
  10. En la gestió i organització, l’ús de les TIC facilita una major eficiència clínica i energètica.

 

Actualització (08/02/2011): Informe de Tendències 2010 de les tecnologies de la Informació i de la Comunicació  (TIC) en els serveis de salut de Catalanyua

“Catalunya és densa en bones pràctiques en l’ús de les TIC”

El Cloud Computing, o computació al núvol, és una nova forma de treballar en què les dades no s’ubiquen en ordinador personal sinó que estan a la xarxa, són accessibles des de qualsevol lloc amb connexió i permeten treballar de forma compartida sobre una mateixa versió del document.

Hem entrevistat al Director d’Auraclick, Josep Mª Ros, i al soci-director de RocaSalvatella, Genís Roca, per parlar sobre el Cloud computing i les Tecnologies d’Informació i Comunicació (TIC).

Josep M Ros resumeix el concepte de cloud computing com “gestionar la informació i la capacitat de càlcul”, que abans es feia en un ordinador personal, “a una màquina que està lluny”. Són centres de processament de dades “que acumulen gran quantitat de servidors que estan a diferents llocs del món” i que emmagatzemen aquesta informació de manera segura. Segons Ros, potencia la mobilitat i el treball col·laboratiu.

El Cloud Computing i les TIC “permeten un major nombre de contactes entre el pacient i el professional de medicina” segons afirma Genís Roca. L’ús d’aquestes eines canvia el paradigma i permet que amb “menys visites” es donin “més contactes”, ja que els canals de comunicació es multipliquen i permeten mantenir el diàleg metge-pacient fora de la consulta.

Roca també fa un especial èmfasi en la necessitat de “receptar links”, és a dir, que el metge recomani o prescrigui informació rellevant al pacient que pugui trobar a la xarxa, ja que el pacient demandarà que a més d’un tractament se li doni informació del seu estat.

Segons analitza Roca, “Catalunya és especialment densa en bones pràctiques explorant noves possibilitats de pràctiques en l’ús de les TIC per la millora del servei assistencial i d’atenció primària”.

A l’entrevista destaca el treball de l’Hospital Sant Joan de Déu en les TIC, com a exemple de cloud computing a la sanitat catalana, resalta el projecte de Carpeta Personal de Salut, un “espai digital de consulta que permet al ciutadà disposar i utilitzar la seva informació personal de salut d’una forma segura i confidencial”, com descriu la Generalitat de Catalunya.

Avui s’ha presentat al CaixaForum el Mapa de Tendències 2010 de les TIC en els serveis de salut de Catalunya.