Dr. Padrós: “El compromís del COMB és continuar desenvolupant de manera prioritària accions d’atenció al col·lectiu més necessitat”

El vicepresident del COMB, Dr. Jaume Padrós, fa balanç en aquest vídeo dels 5 anys de vida del Programa de Protecció Social (PPS), un programa que atén una mitjana de 1.400 persones l’any, col·legiats o familiars, amb necessitats específiques d’atenció social, conciliació i dependència.

Durant l’any 2011 s’han dedicat més de 2 milions d’euros del pressupost a finançar el programa, que es nodreix amb un terç de la quota col·legial de cada metge. La comissió delegada de la junta de govern del COMB ha aprovat fa unes setmanes les noves prestacions del programa per al 2012 i ha fet una reserva del pressupost per poder donar resposta a totes aquelles situacions de risc o de necessitat que se’n puguin derivar de la crisi econòmica.

El COMB manté congelada la quota de col·legiació per segon any

El Col·legi ha congelat la quota de col·legiació per als metges de Barcelona per segon any consecutiu, degut a  la situació econòmica del col·lectiu a Catalunya i eximeix de pagar la quota als metges que demostrin estar en situació d’atur. L’Assemblea de Compromissaris del COMB ha aprovat els pressupostos pel  2012 amb especial sensibilitat per les necessitats dels metges amb problemes.

Per això, s’incrementen els recursos per a l’Assessoria Jurídica i l’Àrea Ocupacional del Col·legi, que ja s’han vist reforçats durant el darrer trimestre per respondre a la demanada del col·lectiu.

També s’ha decidit augmentar la despesa en participació per a iniciatives com el Fòrum de la Professió, que el mes de gener en concret debatrà la  la situació dels estudiants MIR, i posteriorment s’obrirà a noves iniciatives.

D’altra banda, es mantenen els pressuposts pel Programa de Protecció Social, que es nodreix de les quotes col·legials, i pels projectes de col·laboració, com les beques Dr. Bada, que queden a nivell de 2011. L’any passat van tenir un increment del 2,16% i 10% respectivament.

D’aquesta manera, les quotes es mantenen com la 2011 en 59 € trimestrals i 29,50 € per als metges joves, a diferència d’anys anteriors en que s’ha ajustat a l’increment de l’IPC.