El 17 i 18 de desembre se celebra la prova ECOE a Barcelona

La prova d’avaluació de competències (ECOE) se celebrarà els dies 17 i 18 a Barcelona, segons informa el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

El Ministeri notificarà en breu als professionals que han de realitzar la prova per informar-los de la data, hora i lloc de celebració.

Les sis competències que s’avaluaran són:

–        Habilitat clíniques bàsiques: anamnesi i exploració clínica

–        Habilitats comunicatives

–        Habilitats tècniques: diagnòstiques i terapèutiques

–        Gestió del pla de diagnosi, terapèutic i de seguiment

–        Abordatge familiar i/o comunitari

–        Activitats preventives

Aquesta prova, orientada a la avaluació dels coneixements, habilitats i aptituds pròpies de l’especialitat de Medicina de Família i Comunitària, té un caràcter pràctic i una durada aproximada de set hores.

A la prova es podran trobar situacions com:

–        Entrevista amb un pacient simulat i estandarditzat

–        Avaluació de coneixements i habilitats mitjançant preguntes amb resposta d’elecció múltiple

–        Valoració de les habilitats clíniques mitjançant aparells simuladors

–        Prova de raonament clínic (“Scrip Concordance Test”)

–        Casos clínics avaluats mitjançant preguntes amb resposta curta

Per a assistir a la prova, els aspirants han de portar el DNI  o passaport, bata blanca, fonendoscopi i bolígraf blau.

Si desitgeu més informació:

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat

Normativa reguladora

Notícies relacionades

La prescripció per principi actiu en el sistema sanitari públic

El mes de juliol de 2011 el Ministeri de Sanitat aprovava la obligatorietat per als metges que treballen per a la xarxa pública de realitzar la prescripció de fàrmacs per principi actiu en lloc de per la marca comercial. Es tracta d’una mesura de racionalització i control de la despesa farmacèutica que ha de contribuir a fer més sostenible el sistema sanitari. Aquesta prescripció per Denominació Comú Internacional és la recomanada per l’Organització Mundial de la Salut i les Agències Europees del medicament. A Catalunya encara no s’ha posat en marxa aquesta norma de manera obligatòria però l’experiència a altres comunitats l’avalen.

El Dr. Manel Borrell és metge d’Atenció primària de l’EAP Sarrià i hem parlat amb ell sobre les implicacions d’aquesta norma per als metges, per als pacients i per a les farmàcies. Per a Borrell, “aquesta norma simplifica l’activitat del metge a l’hora de seleccionar el medicament, i és més fàcil recordar el principi actiu que totes les marques relacionades”.

De cara a la pacient, és molt important el que s’ha anomenat com a “Bioapariència”, és a dir, que el mateix principi actiu presenti un etiquetat, forma i color similar que permeti identificar-lo fàcilment, evitant errors que posin en perill la seguretat del pacient.

Accés al Reial Decret – Llei 9/2011 de 19 d’agost

El COMB torna a demanar al Ministeri de Sanitat que se celebri una nova convocatòria de la prova ACOE

El President del COMB, Dr. Miquel Vilardell, ha enviat una nova carta al Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat en què demana a la seva ministra, Sra. Leire Pajín, que es convoqui una nova prova d’avaluació clínica objectiva i estructurada (ACOE) per a l’homologació del títol d’especialista en Medicina de Família i Comunitària, ja que la prova està pendent des de 2008 i a 2009 va ser posposada “sine die”.

Aquesta és la segona carta que envia el COMB en relació amb l’ACOE. El 20 de gener d’aquest any, el Dr. Miquel Bruguera, llavors president del COMB, es va posar en contacte amb l’anterior ministra, Sra. Trinidad Jiménez, per traslladar-li aquesta preocupació.

Alguns fragments de la carta enviada al Ministeri de Sanitat per part del COMB:

“En relación a aspectos profesionales relacionados con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria me dirijo a usted para ponerle de manifiesto la preocupación del Colegio de Médicos de Barcelona por la situación de bloqueo en la que se hallan las miles de peticiones de acceso a la prueba de Título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria efectuadas al amparo de lo establecido en el RD 1753/1998 y que se hallan pendientes de superación de la prueba de evaluación clínica objetiva y estructurada (ECOE).

[…]

«Este mes de octubre se cumple un año desde que la mesa de contratación del concurso público para la organización de la prueba del año 2009 declaró desierto el concurso a desestimar, por cuestiones técnicas, la única oferta presentada quedando, desde entonces, suspendida hasta nuevo aviso la convocatoria de la prueba ECOE 2009.

[…]

«En este sentido, se hace necesario recordar el escrito remitido en fecha de 22 de enero de 2010 a este Ministerio por mi antecesor en el cargo, el Dr. Miquel Bruguera, en el que se puso de manifiesto la necesidad de tomar decisiones cuanto antes, así como la respuesta dada por el Director General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección de 10 de marzo del mismo año.

[…]

«El Colegio de Médicos de Barcelona entiende que no puede demorarse más la celebración de una nueva convocatoria de la prueba ECOE sin que las complicaciones logísticas que conlleva o los costes  económicos vinculados a la misma, puedan excusar mayores retrasos ya que lo que se halla en juego ,transciende de las consecuencias laborales derivadas de la obtención de dicho título y afecta muy directamente a la confianza que deposita el usuario del Sistema Nacional de Salud en los médicos que le tratan.”

Carta completa del Dr. Vilardell a la Ministra Sra. Leire Pajín

Carta anterior, enviada pel Dr. Miquel Bruguera a 10 de gener de 2010