La salut dels pediatres a estudi

La Fundació Galatea ha estudiat la situació personal i laboral dels pediatres a Espanya. L’estudi “La salut, els estils de vida i les condicions de treball dels pediatres a Espanya” s’ha realitzat amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria i amb el patrocini de Laboratorios Ordesa.

Per l’estudi s’ha entrevistat a més de mil pediatres de tot l’estat que exerceixen a l’Atenció Primària i a hospitals; i a la sanitat pública i privada.

La sociòloga i autora de l’estudi, Lucía Baranda, va presentar alguns dels resultats més destacats.

  • És un col·lectiu en procés de feminització  i amb nivell de formació elevat: especialistes amb subespecialitats i doctorat
  • Existeixen riscos psicosocials per càrrega de treball i baixa participació en les decisions. El seu nivell de satisfacció laboral és moderat
  • En general tenen poques perspectives de promoció entre els professionals de l’atenció primària. Horaris inestables i jornades extenses
  • Assalarialització de la professió, sobretot entre les dones. Hi ha contractes temporals en un context d’inestabilitat laboral
  • Els pediatres estan satisfets amb la seva vida familiar i social però no tant amb la seva disponibilitat de temps lliure
  • Tenen un entorn familiar molt estructurat, però les dones suporten una major càrrega de treball domèstic

Podeu descarregar l’estudi en català o en castellà

 

La salut de l’estudiant de Medicina analitzada per l’estudi de la Fundació Galatea

La Fundació Galateaha presentat l’estudi Salut, estils de vida i condicionants acadèmics dels estudiants de Medicina de Catalunya, que ha tingut com a objectiu determinar el nivell de salut dels estudiants a través de tres variables: la salut percebuda, l’activitat física i el consum de drogues. A més, en l’estudi s’han analitzat totes les variables relacionades amb el seu benestar emocional.

El Dr. Manel Salamero, Director de l’estudi, va presentar els resultats i les conclusions del treball en una jornada celebrada al col·legi el 16 de maig. Aquest estudi ha comptat amb la participació de 805 metges de 4art de medicina de totes les universitats catalanes que han estat enquestats sobre diferents aspectes de salut i hàbits.

Segons es desprèn de l’estudi, els estudiants de medicina de Catalunya tenen un bon nivell de salut auto-percebuda, un consum alt d’alcohol, tranquilitzants i cannabis, però menys consum de tabac que altres estudiants. El distrès emocional i risc psicopatòlogic és alt i està relacionat, en molts casos, amb una insatisfacció en relació a l’entorn acadèmic.

Us presentem en aquest vídeo un resum de les conclusions de l’estudi. Properament tindreu disponible tota la jornada a COMBtv.