Dr. Josep Arimany: “Defensem i acompanyem als metges”

L’Àrea de praxi del COMB té dos gran unitats; el Servei de responsabilitat professional i Unitat Integral de Violència contra El Metge (UIVCM). El servei de responsabilitat professional es dedica a la gestió, tramitació i defensa dels metges que tinguin una reclamació judicial i extrajudicial. Acompanya als metges durant tot aquest procés.

A la Unitat Integral de Violència contra El Metges, s’assessora als professionals en cas que hagin patit una agressió ja sigui física o verbal, o hagin viscut un moment de violència al seu treball. Es fa un assessorament des del punt de vista jurídic i, si escau, de seguretat. Per facilitat la feina, hi ha un conveni amb la fiscalia superior de justícia de Catalunya i amb els mossos d’esquadra.

El seu director, Dr. Josep Arimany, explica en una nova edició de “El COMB per dins” què fa l’àrea que gestiona i per què és d’utilitat als col·legiats.

Àrea de Responsabilitat Civil

1a planta del Col·legi

res_prof[arrova]comb.cat

93 567 88 81

Violència contra els metges? Tolerància zero

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i la Fiscalia signen un conveni per facilitar l’assistència jurídica dels metges agredits

Els Col·legis de Metges catalans i la Fiscalia Superior de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per agilitzar i centralitzar les denúncies que presentin els metges que hagin sofert una agressió durant l’exercici de la seva professió. En aquesta línia, la Fiscalia nomenarà un fiscal especialitzat en els casos de violència contra els metges.

Segons la Fiscal Superior de Catalunya, Teresa Compte, el motiu d’aquest conveni “és donar a conèixer la coordinació entre la fiscalia i els Col·legis de Metges” de manera que el metge agredit sigui conscient que pot denunciar, i estigui guiat i acompanyat durant tot el procés judicial. Molts metges refusen denunciar les seves agressions per por a represàlies.

El director de la Unitat Integral de Violència contra el Metge, Dr. Josep Arimany va explicar en una entrevista que a partir d’aquest conveni la Unitat “notificarà a la Fiscalia els casos que estan judicialitzats d’agressions contra metges”. I en casos greus podrà haver-hi un fiscal interlocutor per gestionar-los.

Tot i no haver-hi un recompte complert de dades, el President del COMB, Dr. Miquel Vilardell, va estimar que el Col·legi té coneixement d’uns 40 casos d’agressions anuals, majoritàriament verbals. El conveni signat facilitarà, segons Teresa Compte, tenir un registre dels casos.

El Dr. Vilardell va remarcar la necessitat de coordinació i comunicació entre els facultatius i els centres de salut per evitar circumstàncies que puguin generar conflictes. Aquest es deuen generalment a l’espera i la tardança dels pacients, les falses expectatives, les notícies negatives i les informacions errònies.

El COMB també té un acord amb el Mossos d’Esquadra per actuar en casos de risc per a la seguretat del metge agredit, especialment en casos judicialitzats.

UNITAT INTEGRAL DE VIOLÈNCIA CONTRA EL METGE

L’any passat el COMB va crear la Unitat Integral de Violència contra el Metge per atendre els metges que han patit una agressió mentre exerceixen. Aquesta unitat té tres finalitats: donar assessorament jurídic a tots els metges víctimes d’una agressió en el seu exercici professional;, donar, si s’escau, assessorament en matèria de seguretat; i, si resulta necessari, oferir suport psicològic a través del Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM).

En aquesta línia s’ha creat un Observatori de la seguretat dels metges, presidit per la vicesecretària  del Col·legi, Dra. Lourdes Alonso, que farà tasques d’interlocució i col·laboració amb els centres sanitaris, i que està preparant una jornada informativa per abordar aquests problemes amb tots els col·legiats.