Carta del President del COMB davant les últimes mesures anunciades per Govern de la Generalitat

Davant les últimes mesures anunciades pel Govern de la Generalitat i a l’espera de la seva concreció, volem manifestar el següent:

1- Per fer front a la limitació dels recursos econòmics és necessària una major eficiència del sistema sanitari, trobar més recursos així com desenvolupar mecanismes per racionalitzar la demanda.

2- Pel que fa a l’eficiència, el Col·legi de Metges de Barcelona des de fa molt temps reivindica una participació més activa dels professionals en la presa de decisions, és a dir, l’augment de l’autonomia professional i la disminució de la burocràcia en els nostres centres mitjançant organitzacions adaptades a la població a qui es presta el servei.

3- Per a la implantació de qualsevol sistema de taxa cal que es tinguin en compte tres variables: no ha de suposar més burocràcia, no pot penalitzar a les persones amb patologies cròniques i greus i els ciutadans amb rendes més baixes han de quedar exclosos.

En el context actual de fer front a la crisi econòmica al nostre país volem recordar que, durant els últims dos anys, el sistema sanitari i els seus professionals són un dels sectors econòmics que més esforços han fet. Creiem que és del tot necessari tenir-ho molt present amb les noves mesures a prendre, per tal de fer un repartiment just i equitatiu dels sacrificis.

Demanem que totes aquelles mesures que puguin proposar-se a Catalunya i que suposin la introducció d’alguna taxa, tinguin també extensió al conjunt de l’Estat.

Des del COMB apel·lem, un vegada més, a la responsabilitat de les parts implicades per tal de cercar tots els espais de diàleg i els acords que facin possible la sostenibilitat i la millora del sistema sanitari.

Dr. Miquel Vilardell
President del COMB
Barcelona a 24 de novembre de 2011