Conveni de col·laboració entre el Col·legi i la Facultat de Dret d’ESADE

esade-combEl Col·legi de Metges de Barcelona ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institut de Probàtica i Dret Probatori de la Facultat de Dret d’ESADE.

Aquest conveni és el resultat d’una col·laboració iniciada en el curs 2011-2012, quan ambdues entitats van organitzar unes jornades d’actualització sobre la prova pericial, destinades als pèrits metges.

L’acte va comptar amb la participació, per part d’ESADE, de la Dra. Eugènia Bieto Caubet, directora general; el Dr. Enric R. Bartlett Castellà, degà de la Facultat de Dret, el Dr. Manel Peiró Posadas, vicedegà acadèmic del professorat; el Dr. Xavier Abel Lluch, director de l’Institut de Probàtica i Dret Probatori, i Dra. Sara Pons Marty, assistent d’investigació. Per part del Col·legi, van assistir el Dr. Miquel Vilardell Tarrés, president, i el Dr. Josep Arimany Manso, director del Servei de Responsabilitat Professional.

Com a annex a la signatura del conveni, es va incloure el programa d’activitats de formació, investigació i divulgació previstes per al curs 2013-2014. Pel que fa a la formació, està previst que al llarg del pròxim curs es realitzen dos tallers sobre la prova pericial i una nova jornada d’actualització. Pel que fa a la investigació, les dues institucions van acordar fer una publicació conjunta en una revista d’impacte i codirigir una tesi doctoral.

A més, el Dr. Josep Arimany Manso i el Dr. Xavier Abel Lluch col·laboren en l’obra col·lectiva “Tractat pericial judicial”. Les sessions de debat s’han iniciat ja en aquest curs 2012-2013 i es prolongaran en el següent, a l’espera de finalitzar la publicació abans de 2015.

Finalment, i pel que fa a la divulgació, ambdues parts es van comprometre a incloure com enllaços d’interès en les seves respectives webs. A més, l’Institut de Probàtica i Dret Probatori es va comprometre a incorporar als investigadors que designi el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona a la llista de distribució de la publicació quadrimestral, els Quaderns de Probàtica i Dret Probatori.

Informació i fotografia  facilitada per ESADE

El que cal conèixer sobre la pòlissa de responsabilitat civil

25.000 metges dels 4 col·legis catalans integren la pòlissa de responsabilitat civil del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i del Servei Català de la Salut, una pòlissa col·lectiva i voluntària.

Aquest model català de RC és únic a Espanya i a Europa, i té com a principals avantatges el control de l’efectivitat de les garanties assegurades, de l’efectivitat de la defensa i la fortalesa de l’assegurat davant el sector assegurador.

El Servei de Responsabilitat Professional ubicat al COMB gestiona i tramita la pòlissa de responsabilitat civil dels metges i és el que fa d’interlocutor del metge reclamat i el defensa. Pel que fa a les dades, hi ha una tendència a l’estabilització dels sinistres i una disminució dels procediments penals. S’estan guanyant el 99% dels casos penals.

Us presentem en aquest vídeo les conclusions de la jornada celebrada el passat 16 d’abril a la delegació comarcal d’Osona del COMB on el Director de l’Àrea de Praxi i del Servei de Responsabilitat Professional del COMB, Dr. Josep Arimany, va explicar tot el que calia saber sobre aquesta pòlissa.

20è aniversari dels Quaderns de Bona Praxi. Com actuar en cas d’una reclamació

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona va celebrar el vintè aniversari dels seus Quaderns de Bona Praxi (QBP) amb la presentació del número 29, “Praxi mèdica i reclamacions judicials”. L’acte es va emmarcar en la inauguració del nou curs del Centre d’Estudis Col·legials per 2011-2012 i en l’entrega de diplomes acreditatius.

El QBP es va començar a editar l’any 1992 sobre la SIDA i sota la presidència del Dr. Ramon Trias i la direcció del desaparegut Dr. Hèlios Pardell.  Els Quaderns van néixer per la necessitat de fer una reflexió sobre temes en que la conducta a seguir no quedava massa clara.  L’ex-president del Col·legi, Dr. Miquel Bruguera, va explicar la trajectòria dels Quaderns i els va classificar les seves temàtiques en cinc àrees:

  • Prevenció de riscos professionals: núm. 7, 9, 11, 17, 21, 23 i 29
  • Història Clínica i informació al malalt: 4, 6, 8, 18, 25 i 28
  • Atenció a sectors amb febleses: 12, 13, 15, 16, 20 i 26
  • Maneig de Malats: 1, 2, 22 i 24
  • Guies Clíniques: 3, 5, 10, 14, 19 i 27

Praxi mèdica i reclamacions judicials

El darrer número dels QBP, “Praxi mèdica i reclamacions judicials”, ha estat presentat pel Director del Servei de Responsabilitat Professional del COMB, Dr. Josep Arimany, qui també ha participat en la seva redacció. El Quadern 29 constata com, segons Arimany, “tots els metges estan exposats a sofrir una reclamació judicials per una possible mala praxi” i s’ha de saber com actuar davant aquesta situació.

Arimany va destacar quatre punts claus sense els quals no hi pot haver responsabilitat professional: la obligació del metge d’assistir; una falta per part del metges, que aquesta provoqui un prejudici al pacient i que existeixi una relació causal entre la falta comesa i el prejudici.

Tot i això, segons Arimany, la millor forma de prevenir la reclamació per mala praxis mèdica és “actuar amb competència tècnica en el marc d’una bona relació metge-malalt i evitar al malalt riscos innecessaris. Donar sempre informació real i objectiva que no generi falses expectatives, documentar tot el seguiment de la història clínica, tenir una bona coordinació amb els professionals i estar actualitzat i utilitzar les guies de pràctica mèdica”, tot i que és fonamental una bona relació metge-pacient.

El Quadern també exposa les conseqüències negatives que té una reclamació de cara al metge, com la inseguretat que això li provoca i que pot derivar en una medicina defensiva amb els seus riscos per al pacient i costos sanitaris i econòmics.

Els Quaderns de Bona Praxi s’envien al col·legiats de Catalunya i es poden consultar i descarregar al web del Col·legi.

Edit (14/10/2011)

Vídeo complet a COMBtv

Totes les imatges a Flickr