“Els professionals mèdics són la millor garantia de sostenibilitat del sistema”

Després del seu primer any com a president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, el Dr. Miquel Vilardell fa balanç de la seva feina i analitza els canvis que ha viscut el COMB i el context socioeconòmic de crisi  i canvis en les condicions laborals dels metges.

El Dr. Vilardell ha volgut aprofitar aquest espai per explicar quines han estat les raons per les quals ha acceptat formar part del Consell Assessor de Salut de la Generalitat. El Dr. Vilardell ho explica: “Vaig creure que com a ciutadà, si se’m considerava un expert i jo podia donar la meva opinió, tenia la responsabilitat de fer-ho, i més pensant que sóc el president del Col·legi de Metges de Barcelona”.

Al seu videoblog, en què periòdicament explica el treball que està fent el Col·legi, el Dr. Vilardell ha explicat també els motius per congelar les quotes col·legials i ha demanat a tots els col·legiats que siguin participatius i utilitzin tots els mitjans de comunicació que el Col·legi els ofereix. “Twitter, Facebook i el web són eines per què els col·legiats expressin les seves opinions […] Vostès hi han de participar, la seva veu és important”.

D’altra banda, ha remarcat la tasca que s’està fent amb el Programa de Protecció Social, el programa d’ajuts que ofereix el Col·legi a tots aquells metges i familiars que ho necessitin.

Finalment, ha enviat un missatge de confiança cap a tots els professionals mèdics, i ha demanat que se’ls hi doni “la màxima autonomia, la seva capacitat autoorganitzativa”, perquè “confio molt en els meus companys i penso que són l’element clau del nostre sistema sanitari”.

“Els professionals mèdics són la millor garantia de sostenibilitat del sistema”

“Quan tingueu problemes vingueu al Col·legi, hi trobareu el suport necessari”

El diàleg amb el col·legiat serà continu i directe

Conferència Professora Firth-Cozens: “Com exercir la medicina i sobreviure a l’intent”

El COMB i la Fundació Galatea han organitzat la conferència “Com exercir la medicina i sobreviure a l’intent” a càrrec de la professora Jenny Firth-Cozens, una de les personalitats mundials més prestigioses en el camp de la salut mèdica i que acaba de publicar el llibre “How to survive in medicine, Personally and professionally”. Fa més de 20 anys que estudia la salut, l’estrès i el benestar dels metges i dels professionals sanitaris en general i té una llarga experiència com a psicòloga clínica al National Health Service de Gran Bretanya i a l’àmbit acadèmic.

La Dra. Firth-Cozens va exposar durant la conferència quins són els diferents graus dels símptomes psicològics, va parlar de la depressió i l’alcohol, dels efectes d’aquestes patologies en l’atenció als pacients i va assenyalar quin ha de ser el paper de les organitzacions i dels governs en la prevenció d’aquestes situacions d’estrès, burnout i malestar en general, amb programes d’ajuda i consells.

Coincidint amb aquesta jornada al COMB, La European Association for Physicians Health (EAPH) ha celebrat a Barcelona la seva 2ona conferència anual els dies 1, 2 i 3 de desembre. Amb el títol “Healthy Physicians for a Healthy Society”, la jornada ha comptat amb la participació de la Fundació Galatea i de la Dra. Firth-Cozens, membres de la EAPH, i de professionals d’arreu d’Europa com Àustria, Bèlgica, Finlàndia, Alemanya Irlanda, Noruega, Polònia, Espanya, Suècia, Suïssa i Gran Bretanya.

S’ha parlat de l’impacte directe que els problemes de salut física o mental dels metges tenen sobre la qualitat de l’atenció als pacients, dels programes de prevenció i intervenció que s’estan duent a terme a diferents països i de la recerca en el camp de la salut del metge.

Entrevista a la Dra. Jenny Firth-Cozens a La Vanguardia (01/12/2010)

Dr. Arteman: “La confidencialitat és el més important”

Un dels eixos d’actuació del COMB és el suport i la vetlla per la salut dels professionals de la salut. Per això,  des de l’any 1998, el COMB va impulsar el programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM). L’any 2001, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i altres institucions van engegar el projecte Fundació Galatea, que coordina  tant els programes de promoció de la salut (estudis, publicacions, tallers,  guies), com els programes assistencials: el PAIMM i el Programa Retorn per  professionals d’infermeria.

Us presentem al Dr. Antoni Arteman, gerent de la Fundació Galatea, qui ha fet de Galatea el seu projecte més il·lusionant.