Dr. Vilardell: “El debat social i polític és importantíssim si volem continuar mantenint aquest sistema sanitari”

El President del COMB, Dr. Miquel Vilardell, reflexiona en el seu videoblog sobre la situació actual del sistema sanitari i dels seus professionals. Destaca la qualitat del sistema sanitari públic, un sistema universal i de gran equitat en el qual els professionals han treballat  amb dedicació i qualitat.

En els últims any els metges i metgesses estem veient disminuir de forma important les nostres retribucions per les mesures d’estalvi per fer front a la crisi,  i hem acceptat col·laborar i negociar, quan es compte amb nosaltres, a  implementar una sèrie de mesures de canvis per ajudar a racionalitzar la despesa.

Per al Dr. Vilardell, “el ciutadà és l’agent més important del nostre sistema i per tant  “el debat social i el debat i l’acord polític és importantíssim si volem mantenir la qualitat actual del sistema sanitari”. “La població ha de manifestar amb claredat quins recursos vol destinar a aquest sistema sanitari, sigui en el pressupost públic o en esforços individuals”.

En qualsevol cas, caldrà buscar nous recursos econòmics per mantenir l’actual sistema sanitari i millorar-ne l’eficàcia, sense oblidar els esforços per anar millorant la seva eficiència. Per a Vilardell, “s’han d’avaluar els models de gestió per decidir impulsar aquells que són més eficients”.

Per al Dr. Vilardell, “les mesures i les decisions que es prenen afecten no només a l’àmbit assistencial, també a l’àmbit docent i de la recerca. “Per tant, cal fer plantejaments consensuats, valorats i si ho fem podrem sortir de la crisi, tenint en compte que els metges han de participar en la gestió, sobretot en la gestió clínica”.