Dr. Vilardell: “Estem per a la defensa dels col·legiats i de la qualitat assistencial”

El president del COMB, Dr. Miquel Vilardell, reflexiona sobre el moment actual en el seu vídeoblog i desitja a tots els col·legiats un bon estiu. Segons Vilardell, “els professionals hem demostrat que malgrat les retallades i l’augment de la pressió assistencial, la qualitat de l’assistència no ha disminuït”. Afegeix que les noves mesures i decrets aprovats recentment pel govern central produiran canvis importants en les persones.

Vilardell ha reiterat la necessitat d’un pacte polític de tots els partits per aconseguir més recursos i no trencar la universalitat i equitat del nostre sistema sanitari públic de salut. Ha valorat també la feina del Col·legi en defensa de la qualitat assistencial i dels seus professionals, perquè puguin exercir la seva feina amb la màxima garantia i amb salaris dignes.

El president ha fet un repàs dels temes en què està treballant el COMB i ha parlat sobre la pòlissa de responsabilitat professional del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i el CatSalut. 

Comunicat de la Junta de Govern del COMB sobre la crisi econòmica

La Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona, a instàncies de l’Assemblea de Compromissaris celebrada el 29 de març, reitera:

– La seva preocupació que l’actual crisi econòmica comporti conseqüències sobre el sistema sanitari públic amb el risc de posar en qüestió la qualitat assistencial del mateix.

– Que és imprescindible un acord entre els partits polítics per preservar un marc pressupostari general que permeti mantenir el finançament suficient del sistema sanitari del nostre país. Els metges ja hem esmerçat esforços per racionalitzar la despesa i hem fet sacrificis previs que cal tenir en compte.

– Que les mesures de control de la despesa han de preservar aquelles activitats assistencials que facin referència a la relació metge-pacient. El control pressupostari ha de venir de la disminució de la burocràcia administrativa, de les estructures i dels serveis no assistencials; per tant, aquestes mesures no han d’afectar la qualitat assistencial aconseguida. Els metges assumirem les nostres responsabilitats, però demanem més autonomia i capacitat d’autogestió. És molt important que es compti amb els metges en la presa de decisions en el sistema sanitari i, sobretot,  comptar amb els metges de l’Atenció Primària per poder aconseguir un  sistema sanitari més resolutiu i, per tant, més eficient.

– El Col·legi de Metges de Barcelona veu amb preocupació les dificultats immediates dels metges joves per accedir a un lloc de treball públic. Recorda que ha insistit repetidament que calia i cal una coordinació efectiva de les diferents administracions, estatal i autonòmica, amb la participació dels col·legis professionals pel que fa a la demografia mèdica. Per tant, cal evitar cicles demogràfics de manca o sobreoferta de metges que tensen els nostres sistemes formatius i ocasionen importants frustracions als metges que dediquen deu anys de la seva vida a la formació bàsica.

Barcelona, 30 de març de 2011