Fem #3rCPMC!

img_CPMC_PEQUEEl 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya (3rCPMC) arriba en un moment clau per a la professió. Les transformacions socials i demogràfiques que s’han produït en la darrera dècada plantegen nous reptes i canvis substancials en la manera d’entendre i practicar la medicina. El 3rCPMC és el marc idoni per repensar el paper del metge envers les necessitats i demandes de la societat del segle XXI.

Per aconseguir-ho, cal la participació de tota la col·legiació catalana en el debat de les ponències del Congrés. Per això, s’ha creat un espai exclusiu a la pàgina web on tothom pot expressar la seva opinió sobre els quatre grans temes que es plantegen: lideratge i participació, nou professionalisme, formació mèdica i actualització del Codi de Deontologia. El president del Col·legi de Metges de Barcelona, el Dr. Jaume Padrós, ens explica que aquest Congrés “no té precedents” perquè  “dóna cabuda a la participació de tots els col·legiats de Catalunya. Des de la Junta del Col·legi i des de la Junta del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya hem dissenyat un sistema que fa possible que tots puguin participar dient la seva. Totes les aportacions seran benvingudes”.

Continua la lectura de “Fem #3rCPMC!”

Saps quin és el paper d’un compromissari?

Medical Team Meeting Around Table In Modern Hospital

El COMB va rebre la visita dels nous membres de l’Assemblea de Compromissaris, sorgida de les eleccions celebrades el passat 12 de febrer de 2014. La visita, celebrada el 30 de setembre, es va emmarcar en una Jornada de Portes Obertes destinada a donar a conèixer els compromissaris els serveis que ofereix el Col·legi i la seva organització interna.

Què és l’Assemblea de Compromissaris?

L’Assemblea de Compromissaris és, juntament amb l’Assemblea General de Col·legiats i la Junta de Govern, l’òrgan que s’encarrega de vetllar pel bon funcionament del COMB. Està integrada per 300 delegats, a més dels presidents en funcions de les seccions col·legials i el president de la Comissió de Deontologia.

Dins de l’Assemblea estan representades totes les comarques en què el COMB té dividit el territori (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental) i com a mínim hi ha cinc delegats per cadascuna d’aquestes.

Les funcions dels compromissaris

Algunes de les funciones que han de desenvolupar els compromissaris són:

 • Resoldre els recursos administratius que ells mateixos poden dictar.
 • Ratificar les substitucions que puguin sorgir a la Junta de Govern.
 • Ratificar l’ocupació de la presidència pel vicepresident primer, quan aquesta quedi vacant.
 • Aprovar el Compte General de Tresoreria i el Projecte de Pressupost.
 • Aprovar la constitució de noves Seccions Col·legials.
 • Rebre la memòria de les activitats anuals de la Comissió de Deontologia.
 • Acordar les quotes d’inscripció i les quotes periòdiques de les Societats Professionals.
 • Aprovar el Reglament de Registre de Societats Professionals del COMB.
 • Aprovar el projecte de pressupost dels ingressos i despeses del Col·legi, que haurà de presentar durant el darrer trimestre de cada any.
 • Establir les quotes dels metges col·legiats.
 • De forma excepcional, nomenar col·legiats d’honor aquelles persones que hagin fet una tasca rellevant en relació amb la professió mèdica.

A banda, els compromissaris tenen potestat normativa i poden modificar els Estatuts del COMB, en cas que sigui necessari.

La durada del mandat de l’Assemblea de Compromissaris és de quatre anys. Es reuneixen de forma ordinària tres cops l’any, tot i que poden fer-ho extraordinàriament a instàncies de la Junta de Govern.

Participa a la Jornada “Salut 2.0, la xarxa al servei dels professionals”

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona està preparant la Jornada “Salut 2.0, la xarxa al servei dels professionals” que se celebrarà el dia 29 de novembre per analitzar com la xarxa pot servir als professionals de la salut en la seva tasca.

La Jornada compta amb un espai on hi pugueu participar aquells que ja l’esteu utilitzant i que ens podeu explicar les vostres experiències. Per això us animem a presentar les vostres iniciatives.

Les comunicacions enviades seran avaluades per un comitè científic. Com que disposem d’un temps limitat, durant la jornada es podran presentar deu projectes i la resta d’experiències es publicaran en l’espai web de la jornada.

Com participar

 • Data límit d’admissió d’experiències: 1 novembre 2012. Ampliem la data fins el 14 de novembre!
 • Només s’admetran experiències enviades a través de la secretaria tècnica (congres[arrova]comb.cat) especificant nom/s delspartipant/s i número de col·legiat.
 • S’haurà d’incloure un breu resum de “500 paraules”, on s’inclogui 5 apartats: objectiu de l’experiència, descripció de l’experiència, resultats (beneficis-limitacions…), aplicabilitat i conclusions, a més  del seu enllaç web.
 • S’inclouran 3 paraules clau.
 • El dia 8 de novembre 21 i 22 de novembre es comunicaran els projectes-experiències seleccionats per ser presentats
 • Temps de durada de les presentacions serà de cinc minuts.
 • La presentació de treballs a la jornada implica l’acceptació d’aquestes bases.

Fòrum de la Professió Mèdica. Propostes per a la sostenibilitat i millora del sistema sanitari públic


Arran de les reduccions del pressupost en sanitat fruit de la crisi econòmica, el Col·legi de Metges de Barcelona, just abans de l’estiu, va posar en marxa el Fòrum de la Professió Mèdica, que ha estat un espai obert en el qual s’ha convocat professionals de diferents perfils, amb l’objectiu d’elaborar mesures per la sostenibilitat i millora del sistema sanitari.

Més de 300 companys i companyes, de diferents perfils professionals, assistencials i d’especialitat, hi han participat, organitzats en 26 grups de treball dels sis àmbits: hospitals, atenció primària, sociosanitària, salut mental, docència i formació i recerca i innovació. El conjunt de la feina realitzada és considerable, els documents resultants són d’una gran qualitat i reflecteixen clarament que els metges volem participar en fer que el sistema sanitari sigui més eficient. Esperem que les conclusions puguin ser d’utilitat per fer avançar la nostra sanitat i mantenir –o millorar tant com sigui possible- la seva qualitat i excel·lència.

“Els professionals mèdics són la millor garantia de sostenibilitat del sistema”

Després del seu primer any com a president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, el Dr. Miquel Vilardell fa balanç de la seva feina i analitza els canvis que ha viscut el COMB i el context socioeconòmic de crisi  i canvis en les condicions laborals dels metges.

El Dr. Vilardell ha volgut aprofitar aquest espai per explicar quines han estat les raons per les quals ha acceptat formar part del Consell Assessor de Salut de la Generalitat. El Dr. Vilardell ho explica: “Vaig creure que com a ciutadà, si se’m considerava un expert i jo podia donar la meva opinió, tenia la responsabilitat de fer-ho, i més pensant que sóc el president del Col·legi de Metges de Barcelona”.

Al seu videoblog, en què periòdicament explica el treball que està fent el Col·legi, el Dr. Vilardell ha explicat també els motius per congelar les quotes col·legials i ha demanat a tots els col·legiats que siguin participatius i utilitzin tots els mitjans de comunicació que el Col·legi els ofereix. “Twitter, Facebook i el web són eines per què els col·legiats expressin les seves opinions […] Vostès hi han de participar, la seva veu és important”.

D’altra banda, ha remarcat la tasca que s’està fent amb el Programa de Protecció Social, el programa d’ajuts que ofereix el Col·legi a tots aquells metges i familiars que ho necessitin.

Finalment, ha enviat un missatge de confiança cap a tots els professionals mèdics, i ha demanat que se’ls hi doni “la màxima autonomia, la seva capacitat autoorganitzativa”, perquè “confio molt en els meus companys i penso que són l’element clau del nostre sistema sanitari”.

“Els professionals mèdics són la millor garantia de sostenibilitat del sistema”

“Quan tingueu problemes vingueu al Col·legi, hi trobareu el suport necessari”

El diàleg amb el col·legiat serà continu i directe