Novetats al web del COMB

Els canvis a combTV comporten també altres novetats. A partir d’ara es poden veure els vídeos directament des de la pàgina principal del Col·legi.

També s’ha modificat la navegació entre les imatges destacades que roten en la pàgina web. Les dues fletxes als extrems permeten moure les notícies destacades en la direcció que es desitgi.

Finalment s’ha incorporat accés directe a les xarxes socials en tot el web. Des del peu de la pàgina es pot accedir al blog del COMB i a les xarxes on hi és present: Twitter, Facebook, Instagram, Slideshare, Flickr i al canal de Youtube.

El Col·legi continua treballant per millorar la comunicació i interacció amb els col·legiats.

youtube-combarcelona2

El nou carnet col·legial inclou fotografia i certificat digital

carnet col·legial

El carnet col·legial s’actualitza per incorporar una fotografia identificativa i certificat digital, que serveix per accedir i/o signar documents a l’entorn online.

El nou carnet, que va començar a funcionar al novembre, especifica l’especialitat del professional, sempre que estigui registrada, i està redactat en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès.

Noves prestacions
El certificat digital té validesa legal per dur a terme gestions amb l’administració i pot ser utilitzat en tasques pròpies de la professió, com la recepta electrònica, un sistema telemàtic implementat pel Departament de Salut que integra els processos de prescripció i dispensació dels fàrmacs finançats per la sanitat pública.

El nou carnet col·legial es lliura a les noves col·legiacions i a qui ho sol·liciti expressament, però conviurà amb l’anterior, vigent en l’actualitat.

El carnet col·legial té un cost anual de 7,77 € + IVA (quota anual que correspon al Certificat Digital). Si el metge ja disposa de certificat digital i aquest s’incorpora al nou carnet col·legial, es mantenen les condicions de pagament que es tenien per l’anterior. En cas de pèrdua, el duplicat del carnet té el mateix cost. D’altra banda, en cas de furt o robatori es pot sol·licitar gratuïtament adjuntant fotocòpia de la denúncia corresponent i una foto mida carnet.

Per demanar el nou carnet cal fer una sol·licitud al web del Col·legi i demanar cita prèvia per a la recollida. La fotografia s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça col.metges[arrova]comb.cat amb l’assumpte: “fotografia carnet + número de col·legiat”.

La fotografia ha de seguir les següents especificacions:

  • Formats de fitxer admesos: JPEC (JPG), GIF o BMP.
  • Mida: la mida format carnet, no ha de ser superior als 25 mm ni inferior als 20 mm.
  • Color: la fotografia ha de ser recent, en color, centrada, amb el cap descobert i sense ulleres de vidres foscos.

Per recollir el carnet cal acudir personalment al Col·legi o alguna de les seves delegacions.