Acumula 30 minuts d’activitat física al dia!

dmfEl diumenge 6 d’abril se celebra el Dia Mundial de l’Activitat Física sota el lema “Acumula 30 minuts d’activitat física cada dia”. El Pla d’Activitats Física Esport i Salut (PAFES) de la Generalitat s’adhereix i impulsa per quart any aquesta iniciativa de caràcter mundial que vol fomentar que la ciutadania es mogui, seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per lluitar contra el sedentarisme i prevenir les més de 3.334 morts anuals a Catalunya que se li relacionen, segons dades de la Generalitat.

Practicar activitat física de manera regular és una eina efectiva de millora de la salut i la qualitat de vida, alhora que suposa un factor protector per a diferents trastorns crònics (hipertensió, diabetis, dolors musculars…) i patologies (malalties de l’aparell circulatori i càncer, principalment). També millora la salut mental.

Per fomentar els hàbits saludables  i practicar amb l’exemple, el Col·legi organitza Medijocs, els jocs esportius per a metges i els seus familiars que combinen diferents activitats i disciplines. La pràctica de l’exemple i la seva relació directa amb una millor salut és el que impulsa a organitzar aquests jocs des de fa ja 10 anys.

7è Simposi sobre Salut, Medicina i Esport: Mort sobtada a l’esportDes de fa vuit anys el Col·legi organitza els seus jocs esportius per metges i familiars, Medijocs, que amb caire lúdic vol que els professionals de la medicina prediquin els valors essencials de la pràctica de l’esport amb l’exemple. Durant el temps en que es realitzen les proves, s’organitza una sessió científica sobre medicina de l’esport, que aquest any ha girat al voltant de la mort sobtada a l’esport.

La incidència de la mort sobtada a l’esport (MSE) és relativament baixa. A nivell internacional afecta entre 0,16 i 3,76 per 100.000 habitats per any. Quan es produeix està especialment relacionada amb patologia cardiovascular, i els esports més freqüentment implicats són el futbol, el ciclisme i l’atletisme. S’estima que al nostre país es produeixen més de 24.500 parades cardíaques, de les quals el 80% són secundàries de patologia coronaria, segons les dades que es van presentar durant la jornada.

El cardiòleg, i director mèdic de l’Hospital Clínic, Dr. Josep Brugada va descriure el mecanisme que es produeix durant la mort sobtada a l’esport. Segons Brugada, quan aquesta succeeix en individus de menys de 40 anys indica la presència de diferents malalties que haurien d’haver estat tractades, i va senyalar la miocardiopatia hipertròfica com la causa més freqüent en els joves esportistes. Brugada va recomanar la pràctica d’electrocardiograma abans d’iniciar esport a la població a partir dels 14 anys i va voler remarcar que “qualsevol arítmia que apareix en esforç és una emergència mèdica”.

En relació a la gestió clínica, el Dr. Josep A. Gutierrez, metge de l’esport i cap de l’àrea de Medicina de l’Esport dela Secretaria Generalde l’Esport, va denunciar la no obligatorietat del reconeixement mèdica d’aptitud esportiva previ a l’obtenció de la llicència federativa i va alertar sobre la manca de divulgació preventiva sobre l’estat de salut per a les proves esportives multitudinàries com les maratons urbanes.

La part medico-legal que envolta la mort sobtada és complexa, ja que sempre que es produeix s’ha d’iniciar una investigació  judicial per esclarir si hi ha hagut alguna causa externa o no. El director del l’Àrea de Praxi del Col·legi, Dr. Josep Arimany, va explicar el complex mecanisme judicial que s’endega en la investigació d’una mort sobtada. Us deixem la seva presentació:

Finalment el president del Col·legi, Dr. Miquel Vilardell, va cloure l’acte reclamant la necessitat d’una “veritable universitat de recerca en medicina de l’esport”. A més, es van donar els premis als metges guanyadors de les proves esportives.

Resultats de les proves al web de Medijocs

Les imatges de la Medineu, la cursa d’esquí, i de la cursa atlètica.