TERMCAT: recull de termes del coronavirus

covid19

El TERMCAT ha publicat en línia el recull Termes del coronavirus, que aplega prop de 40 termes relacionats amb el brot epidèmic de COVID-19 i el coronavirus responsable de la malaltia, que els esdeveniments actuals han fet aparèixer sovint en els mitjans de comunicació.

Continua la lectura de “TERMCAT: recull de termes del coronavirus”

Epidèmies: podem evitar-les?

epidemies

La malaltia per virus ebola (MVE) ha estat la darrera gran emergència de salut pública a la que ha fet front la comunitat internacional. Aquests dies els mitjans de comunicació es fan ressò de l’extensió explosiva del virus zika a gran part d’Amèrica Llatina i de la seva possible vinculació en l’augment de casos de síndrome de Guillain-Barré i de microcefalia en nounats.

Aquestes, però, no són les úniques amenaces biològiques que poden posar en risc la seguretat del sistema de salut global. L’OMS alerta d’una sèrie de malalties que han de mantenir-se sota vigilància epidemiològica ja que són susceptibles de convertir-se en epidèmies o, fins i tot, pandèmies. Grip, còlera, coronavirus, meningitis, leptospirosis, tularèmia, virus per febres hemorràgiques, febre groga, el propi zika,…podem evitar-les, o si més no, minimitzar els seus efectes?

Continua la lectura de “Epidèmies: podem evitar-les?”

Malalties de Declaració Obligatòria a Barcelona: estat de la qüestió

mdolCada any el Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) publica un  informe on es presenten les dades que s’han recollit al llarg de l’any al voltant de les anomenades Malalties de Declaració Obligatòria (MDO).

L’objectiu d’aquest estudi és mantenir la comunitat mèdica informada al voltant de la vigilància epidemiològica, és a dir, la freqüència d’aparició i el comportament de les MDOs i per tant, poder prendre mesures de control i prevenció per disminuir-ne la seva incidència.

Les dades sanitàries per la vigilància epidemiològica s’aconsegueixen gràcies a la col·laboració dels metges i metgesses en actiu, que han de notificar el diagnòstic o la sospita de tota malaltia inclosa en el darrer llistat de MDOs (Decret 203/2015).

Continua la lectura de “Malalties de Declaració Obligatòria a Barcelona: estat de la qüestió”