La prescripció per principi actiu en el sistema sanitari públic

El mes de juliol de 2011 el Ministeri de Sanitat aprovava la obligatorietat per als metges que treballen per a la xarxa pública de realitzar la prescripció de fàrmacs per principi actiu en lloc de per la marca comercial. Es tracta d’una mesura de racionalització i control de la despesa farmacèutica que ha de contribuir a fer més sostenible el sistema sanitari. Aquesta prescripció per Denominació Comú Internacional és la recomanada per l’Organització Mundial de la Salut i les Agències Europees del medicament. A Catalunya encara no s’ha posat en marxa aquesta norma de manera obligatòria però l’experiència a altres comunitats l’avalen.

El Dr. Manel Borrell és metge d’Atenció primària de l’EAP Sarrià i hem parlat amb ell sobre les implicacions d’aquesta norma per als metges, per als pacients i per a les farmàcies. Per a Borrell, “aquesta norma simplifica l’activitat del metge a l’hora de seleccionar el medicament, i és més fàcil recordar el principi actiu que totes les marques relacionades”.

De cara a la pacient, és molt important el que s’ha anomenat com a “Bioapariència”, és a dir, que el mateix principi actiu presenti un etiquetat, forma i color similar que permeti identificar-lo fàcilment, evitant errors que posin en perill la seguretat del pacient.

Accés al Reial Decret – Llei 9/2011 de 19 d’agost