Update d’Acupuntura

La secció col·legial de metges acupuntors del COMB celebra una jornada el proper 26 de febrer amb l’objectiu de recollir i analitzar totes les evidències científiques que existeixen en l’actualitat sobre l’eficàcia i l’efectivitat de l’acupuntura en algunes patologies, fer-ne difusió entre el col·lectiu mèdic d’altres especialitats i també fer-ne difusió a la societat.

Segons el President de la Secció Col·legial de Metges Acupuntors, Dr. Albert Garcia Janeras, “hi ha diversos estudis des de fa temps que indiquen l’eficàcia de l’acupuntura en determinades malalties i volem fer un recull d’aquestes evidències perquè es tinguin en consideració a l’hora de poder aplicar un tractament”.

L’any 1985 es va crear oficialment la Secció Col·legial de Metges acupuntors del COMB, de la qual actualment en formen part prop de 300 metges. Des de llavors, la secció ha treballat perquè l’acupuntura sigui considerada una metodologia seriosa dins l’àmbit mèdic allunyant-la de les opinions socials que la consideren “una panacea per tractar tot allò que li passa a l’organisme fora dels àmbits mèdics”. A més, des de la secció han defensat sempre que l’acupuntura ha de ser practicada exclusivament per metges ja que “s’ha de fer un diagnòstic, un pronòstic i una indicació terapèutica i aquestes són funcions exclusives del metge”, afegeix el Dr. Garcia.

La secció col·legial ha centrat també la seva tasca en impulsar programes formatius per garantir la qualitat dels metges acupuntors i la qualitat dels tractaments d’acupuntura. En aquesta línia, l’any 1995, juntament amb la Fundació Bosch i Gimpera, van organitzar la creació d’un Postgrau en Acupuntura a la Universitat de Barcelona i ’any 2004 va ser reconeguda la titulació de Màster.

Amb aquesta titulació els metges poden aconseguir el Diploma d’Acreditació en Acupuntura que proporciona el COMB a través de l’Oficina Tècnica d’Acreditació (OTA). La valoració per part del a Comissió d’Acreditació es fa seguint un barem dissenyat per la secció i que té en compte la formació de base dels metges, la formació continuada i l’experiència professional entre d’altres. Segons el Dr. Garcia “aquesta acreditació és un pas important per la validació de l’acupuntura dins l’àmbit mèdic”.

Més informació sobre la Jornada