El COMB crea un cens per acreditar l’activitat de les consultes mèdiques del sector privat i mutualista

El COMB ha creat un cens de consultes mèdiques amb l’objectiu de poder regular l’activitat professional dels metges que fan medicina privada i mutualista. El President de la Secció Col·legial d’Assegurança Lliure, Dr. Ramon Torné, ha destacat que “aquest cens pretén donar cobertura institucional a tots aquells companys i companyes que fan medicina privada i no tenen l’autorització administrativa de la seva consulta”. Aquest cens no substitueix l’autorització administrativa però ajudarà a les consultes que no la tenen a tenir declarada i reconeguda la seva activitat per part del col·legi.

Els criteris que ha de complir una consulta mèdica per aconseguir l’autorització administrativa són molt exigents. Per ser inclòs en el cens de consultes mèdiques, el COMB aposta per uns requisits mínims menys exhaustius que permetin actuar com a consulta mèdica. Aquest són: fer història clínica, complir ambla Llei Orgànicade Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), disposar d’una assegurança de responsabilitat civil i tenir contractada una empresa per fer la retirada de residus sanitaris, en el cas que la consulta en generi.


El COMB ha enviat una comunicació escrita als metges que treballen en el sector privat perquè facin arribar al col·legi el formulari de declaració voluntària de cens.

Un cop presentada aquesta declaració i sempre que es compleixin els requisits, el metge rep un Diploma Acreditatiu amb un número d’inscripció que l’identifica com a integrant del Cens de Consultes Mèdiques del COMB. Segons el Dr. Torné, “més de 1.000 metges han enviat la seva declaració al COMB i aproximadament uns 200 l’han superat”.