El COMB congela la quota de col·legiació pel 2011

L’Assemblea de Compromissaris del COMB ha aprovat, a proposta de la Junta de Govern, i per majoria absoluta, la congelació de la quota col·legial pel 2011 en el marc de l’aprovació del pressupost per a l’any vinent.

La congelació de les quotes respon a la retallada del 5% aplicada als salaris del metges que treballen als centres sanitaris públics, que representa segons dades del tresorer del COMB, Dr. Jaume Sellarés, un 85% dels col·legiats, percentatge que s’incrementa entre els metges més joves.

El Dr. Sellarés garanteix que “la congelació de les quotes no suposarà cap retallada en les activitats del Col·legi”. Així, s’ha aprovat incrementar el pressupost per a les beques per a la formació de metges en matèria de cooperació “Dr. Bada” en un 10% i per al Programa de Protecció Social en un 2,16%.

La Junta de Govern va fer pública el 2 de juliol una nota sobre la retallada aplicada als salaris dels metges, en què manifestava la seva preocupació davant aquest impacte salarial negatiu.

D’aquesta manera, les quotes es mantenen en 59 € trimestrals, 29,50 € per als metges joves, a diferència d’anys anteriors en què s’han ajustat a l’increment de l’IPC.